Carina Bagge
Cand.mag i ungarsk sprog og kultur fra Århus Universitet. Uddannet som FVU-læselærer og ordblindelærer.

Ulla Bendix
Ulla Bendix er uddannet lærer og har været ansat ved VUC Aarhus fra 1972 til 2006, hvor hun har undervist i dansk og billedkunst. Hun har desuden fungeret som studievejleder samme sted. Ulla Bendix har sammen med Jette Helland udgivet materialet ”Staveprofilen” og været medforfatter på serien ”Til Dansk”.

Mika Sun Black
Mika Sun Black er bachelor i dansk fra Københavns Universitet med tilvalg i kulturformidling og cand.mag. i dansk med tilvalg i Pædagogik og særligt fokus på IT-didaktik. Hun har desuden uddannelsen som underviser i dansk som fremmed- og andetsprog fra Københavns Universitet. Mika Sun Black underviser i dansk som andetsprog og har med erfaring med både danskuddannelse 1, 2 og 3. Hun har på Alfabeta udgivet Den lille, som er en grammatik rettet mod udlændinge, der taler engelsk og lærer dansk.

Jette Helland
Jette Helland er lærer på VUC Aarhus, hvor hun underviser i dansk og matematik. Hun har sammen med Ulla Bendix lavet undervisningsmaterialet ”Staveprofilen”. I den forbindelse har hun holdt en del kurser og foredrag om problemer med retstavning. Jette Helland har siddet i opgavekommissionen for FVU-prøverne. Jette Helland er også forfatter til formelsamlingen ‘Huskeregler’, også udgivet på Alfabeta.

Mikael Højbjerg
Michael Højbjerg er uddannet folkeskolelærer, læsevejleder, ordblindelærer og cand. pæd. i didaktik. Han er blandt andet lærebogsforfatter til det anmelderroste læse-stavematerialer Fonologik,  som han udgav på Alfabeta sammen med Thomas Mose.

Bodil Jeppesen
BA i dansk fra Københavns Universitet. Ansat på Studieskolen i København siden 1979. Sammen med Grethe Maribo forfatter til en lang række lærebøger i dansk som andetsprog, herunder Multimediedansk/Danish for Ducklings, Under overfladen, Det kommer! og Det rykker!

Anna Soele Zachau Johansson
Cand.mag i kinesisk sprog og kultur fra Københavns Universitet. Uddannet som FVU-læselærer og ordblindelærer.

Ben Lecocq
Er cand.ling. i dansk, engelsk og fransk. Ben Lecocq har mange års erfaring som underviser i dansk som andetsprog og er forfatter til en række undervisningsmaterialer. Hos Alfabeta har Ben Lecocq udgivet fire lærerbogsmaterialer: 5 emner, 5 nye emner, Zoom og senest 5 første emner. Blandt andre af forfatterens projekter kan nævnes Projektdansk og Verbelisten udgivet på eget forlag.

Søren Cardel Lindskrog
Er læreruddannet og har desuden en kandidatgrad i almen pædagogik og en master i Dansk som andetsprog. Han arbejder som voksenunderviser og har arbejdet 15 år på Københavns VUC med særligt fokus på dansk som andetsprog på både grundskoleniveau og hf. Desuden sidder han i to ministerielle opgavekommissioner: hf-dsa og dsa på AVU. Søren Cardel Lindskrog har udgivet fire bøger på Alfabeta. En rettet mod hf Dansk til hf – tre skriftlige genrer. Tre til AVU Skriv godt – Skriv i genrer og Læs en periode i samarbejde med Susanne Frost Maarbjerg og Sætningled og ordstilling i samarbejde med Maria Timroth.

Grethe Maribo
Cand.mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet. Ansat på Studieskolen i København siden 1980. Sammen med Bodil Jeppesen forfatter til en lang
række lærebøger i dansk som andetsprog, herunder Multimediedansk/Danish for Ducklings, Under overfladen, Det kommer! og Det rykker!

Neel Jersild Moreira
Cand.mag i dansk og engelsk fra Roskilde Universitet. Ansat på Københavns Sprogcenter siden 1999. Debuterede i 2002 som lærebogsforfatter med ’10 danskere’. Forfatter til alle Puls-bøgerne.

Thomas Mose
Thomas Mose er uddannet folkeskolelærer, læsevejleder, HELP-underviser og cand. pæd. i didaktik. Han er blandt andet lærebogsforfatter til det anmelderroste læse-stavematerialer Fonologik, som han udgav på Alfabeta sammen med Mikael Højbjerg.

Fanny Slotorub
Cand.mag fra Roskilde Universitet. Ansat på Københavns Sprogcenter siden 1998. Forfatter til en lang række lærebøger inden for dansk som andetsprog – herunder ‘Mosaik’ og ‘Grammatik i brug’. Forfatter til alle Puls-bøgerne.

Maria Tiemroth
Er cand.mag. fra Københavns Universitet og har siden 2010 undervist på Københavns VUC i fagene dansk som andetsprog og engelsk. Har i samarbejde Søren Lindskrog udgivet bogen Sætningsled og ordstilling.

Jette Helland
Jette Helland er lærer på VUC Aarhus, hvor hun underviser i dansk og matematik. Hun har sammen med Ulla Bendix lavet undervisningsmaterialet ”Staveprofilen”. I den forbindelse har hun holdt en del kurser og foredrag om problemer med retstavning. Jette Helland har siddet i opgavekommissionen for FVU-prøverne.