Opgave 16.2

Din lærer peger på billederne. Sig ordet eller sætningen.