aktivt-dansk-stort

Aktivt dansk er en lærebog for udenlandske studerende, der gerne vil lære et mundret og grammatisk korrekt sprog.
Materialet består af 25 lektioner med hvert sit tema og med progression fra lektion til lektion.
Herunder finder du materialets facitliste og lydfiler.

Aktivt dansk is a book for those of you who would like quick access to everyday and grammatically correct Danish.
The book contains 25 lessons, each covering a specific theme. Language complexity increases with each lesson.
Below you’ll find the audiofiles and a list of the correct answers.