bs-stort-banner

Bøj og stræk giver kursister med dansk som andetsprog en samlet og systematisk gennemgang af morfologien inden for de tre store ordklasser: substantiver, verber og adjektiver.

Hvert af bogens kapitler tager udgangspunkt i en læsetekst, der danner baggrund for forklaringer af, eksempler op og øvelser i relevant morfologi.