det-lyder-godt-stort-banner

Det lyder godt  er en anderledes udtalebog, der i 25 korte lektioner gør udtaleundervisningen både let og spændende.

I Det lyder godt  er de vigtigste elementer i dansk udtale organiseret på en måde, der giver udtalearbejdet retning og struktur. Der er artikulationstips til alle enkeltlyde og problemlyde behandles indgående. Desuden præsenteres fænomener som længe og stød og der gives tommelfingerregler for forholdet mellem skrift og lyd.