duet-alfabetbog-banner

Alfabethæftet til Duet introducerer kursisterne til det latinske alfabet og bogstavernes danske lyde. Bogens eksempler er for genkendelighedens skyld primært hentet fra det ordforråd, man stifter bekendtskab med i et stort supermarked. Udover bogstavernes lyde lærer kursisterne gennem bogens trinvise indlæring at lokalisere bestemte bogstaver i ord og til sidst via, lydering, at stave hele ord.

Indlæringen og repetitionen af alfabetets bogstaver og lyde lettes ved hjælp af separate bogstavkort, der købes i en samlet kassette.

Som supplement til alfabethæftet og bogstavkort er udviklet en film, hvor alle bogstavernes lyde er indtalt. Således har kursisterne mulighed for i eget tempo at repetere alfabetet.

Det samlede Duet-system indeholder 7 elementer:

En grundbog i 8 kapitler
En film i 8 sekvenser med 2-3 spørgestrukturer til hver
Et alfabethæfte inkl. film med alfabetlyde
Bogstavkort
Interaktive tavleslides til både klasse- og individuelt brug
Film med tallene 0-100.000 og ordenstal fra 1-31.
Lærervejledning inkl. kopiark

Film og tavleslides findes ved at klikke på start-knappen.