Fokus 1 banner

Fokus 1 er et grundbogsmateriale beregnet til modul 1 på Danskuddannelse 2 og til første halvdel af forløbet på den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning, idet bogen også fokuserer på arbejds- og uddannelsesrelateret indhold og sprog. Det overordnede mål med materialet er, at kursisterne opbygger så bred en kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår begyndende indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

Lyden til bogen finder du nedenfor.

Til materialet er der udviklet digitale øvelser, som giver kursisterne masser af ekstra input. Her kan de arbejde selvstændigt og i eget tempo. Øvelserne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning. Klik på “Start” for at tilgå øvelserne i Opgaveportalen.