Kunsten banner

Lad kunsten inspirere
Kunsten at lære sprog er et undervisningsmateriale, som består af en undervisningsbog og tilhørende webdel med udvalgte kunstværker fra Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst.

Materialet åbner for en nytænkende og inkluderende vej til det danske sprog ved at fokusere på sproglæring som en oplevelsesbaseret proces.

  • Integrer sprogkursisternes forhåndsviden og personlige historier i undervisning
  • Brug kunst som udgangspunkt til at generere sprog
  • Undersøg kulturelle og historiske begivenheder gennem kunsten
  • Sæt sanserne i spil

Kunsten at lære sprog er bygget op omkring otte temabaserede kapitler, der via udvalgte kunstværker sætter samfundsorienterede temaer i et levende og aktuelt perspektiv, udvikler interkulturel forståelse og fremmer sproglige kompetencer som at fortælle, beskrive, forklare, argumentere, vurdere og perspektivere.

Temaerne er bl.a. centreret omkring emner som:

  • etik
  • samfund
  • kommunikation
  • demokrati
  • medborgerskab

Webdelen bruges i kombination med undervisningsbogen og indeholder billedmateriale af bogens samtlige kunstværker i god opløsning til klassebrug samt bogens tilhørende lydværker.

Materialet Kunsten at lære sprog ønsker at skabe nye forbindelser mellem sprogundervisningen på de danske sprogcentre og museerne som alternative læringsrum. Materialet er et resultat af det tværfaglige samarbejdsprojekt Kunsten at lære sprog – et samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst, Slagelse Sprogcenter og Forlaget Alfabeta.