mosaik-stor

Mosaik 1 er beregnet til begynderundervisningen på DU 2, modul 1 og DU 3, modul 1.
Mosaik 1 beskæftiger sig med hverdagsemner, som er af personlig interesse og almen relevans for kursister på begynderniveau. Temaerne vægter det personlige og konkrete og sætter kursisterne i centrum ved at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og forhåndsviden ud fra devisen, at i jo højere grad kursisternes medbragte personlige ressourcer inddrages i undervisningen, desto bedre og hurtigere vil sprogtilegnelsen forløbe.

Bogen består af tre kapitler med hver sit tema:

  • Du og de andre
  • Du og din hverdag
  • Familie og bolig

Herunder finder du alle lydfiler samt lærervejledningen til Mosaik 1.