puls_1_banner2

Puls 1 website tilbyder mange supplerende opgaver, øvelser og tests til grundbogen. Bl.a.:

  • Diktater til alfabetet, tallene og klokken
  • Dialoger med sproghandlinger
  • Billedserier med tjekspørgsmål
  • Fokus på grammatik

Grundbog + lyd + web er tænkt i en sammenhæng for at give underviseren flere værkstøjer til at skabe differentiering og fleksibilitet i sprogundervisningen.

Du finder lyden nedenfor, og de interaktive øvelser findes ved at klikke på “Start”. Husk, du skal bruge UNI-login.